Termeni si Conditii

                CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

Partile contractante 

 

1. SC VALDIR TOUR SRL, cu sediul în Craiova, str Romania Muncitoare nr.3 , C.U.I RO6848086, J16/3438/1994, licenta de turism nr. 2473 DIN 10.02.2011 , polita insolvabilitate AG000068467, reprezentata prin Barbulescu Valentina, în calitate de Administrator, denumita în continuare Agentia de turism turoperatoare 

2. Turistul, ............  ,  domiciliat în localitatea ..........., STR. ..........  nr: ......,  posesor al  CI seria .... ............, CNP ..............., numar telefon ...............e-mail.............. au convenit la încheierea prezentului contract. 

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de servicii turistice înscris în bonul de comanda, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata. 

II. Pretul 

1. Pretul contractului este de.........   si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A

III. CONTRACTUL

 Contractul de comercializare a serviciilor turistice da nastere raportului juridic dintre SC VALDIR TOUR SRL si turist, fiind supus reglementarilor Codului Civil si Codului Comercial, precum si Ordonantei Guvernului nr. 107/ 30.07.1999, cu modificarile ulterioare. 

In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a SC VALDIR TOUR SRL, contractul intra in vigoare in momentul in care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii, transmisa in cel mult 5 zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, daca partile contractante nu stabilesc altfel. Pentru oferta turistica proprie comercializata de catre SC VALDIR TOUR SRL contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de reprezentantul agentiei de turism si de catre turist.

 

 IV. Drepturile si obligatiile SC VALDIR TOUR SRL   

1.  În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: pretul pachetului turistic, serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecarii. 

   2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 

   3. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este  nu le va putea realiza, aceasta este obligata: 

   a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate; 

   b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice; 

   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate. 

   4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului; 

   b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice);

   c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

   5. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 

   a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; 

   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului; 

   c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului. 

   6. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, agentia de turism este obligata sa asigure cazarea la aceeasi categorie de cazare cu cea confirmata ; in cazul in care varianta de cazare oferita ca alternativa este clasificata inferior , agentia de turism este obligata sa returneze diferenta de tarif dintre diferentele de confort.

   

 IV. Drepturile si obligatiile turistului 

 

   1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare, exceptie de la aceasta regula fac ofertele speciale  de tip “Early booking” sau “Last minute ”. În acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. 

   2. În cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; în statiunile din tara, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12:00 a zilei de intrare si se termina cel târziu la ora 12:00 a zilei urmatoare celei înscrise pe bilet. 

   3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite. 

   4.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotarârea sa de a opta pentru: 

   a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau 

   b) acceptarea noilor conditii ale contractului. 

   4.2. În cazul în care  Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 

   a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; 

   b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret; 

   c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 

   4.3. În toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care: 

   a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii; 

   b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); 

   c) anularea s-a facut din vina turistului. 

   5. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. 

    Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract. 

   6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 

   7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), în vederea acordarii serviciilor turistice. 

  8. Turistul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de VALDIR TOUR, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Pretul si programul pachetului de servicii se va descrie in programele anexe acestui contract. VALDIR TOUR nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea : "PRETUL NU INCLUDE", acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai VALDIR TOUR.

  V. Renuntari, penalizari, despagubiri 

   1.    În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza: 

4.2. Neconfirmarea cererilor cu titlu informativ nu poate fi considerat motiv pentru anularea rezervarilor.

4.3. Termenele de decomandare si plata sunt prevazute pentru fiecare produs in parte in anexe.

In cazul in care nu sunt prevazute alte termene speciale in fiecare anexa, se aplica termenele de decomandare uzuale, respectiv :

a). 25% din costul excursiei dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu minim 30 de zile inainte de plecare).

b). 50% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare

c). 100% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 15- 0 zile inainte de plecare/intrare.

Conform Ord. 516/ 2005, termenele si penalizarile prevazute in cazul rezilierii contractului sunt prevazute cu pana la 30 zile,pentru retragerea intre 16- 30 zile sau cu mai putin de 16 zile inaintea plecarii. 

In cazul nerespectarii termenelor de decomandare/anulare prevazute responsabilitatea revine clientului..

In cazul rezervarilor de tip "Early Booking", penalizarea pentru anulare, modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului. In cazul unor modificari de nume, numar de persoane, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fara reducerea de Ealry Booking.

4.4. In cazul unor evenimente de forta majora (imbolnaviri, decese), precum si in cazul modificarilor aduse rezervarilor deja confirmate, penalizarile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii locali de servicii turistice

   2. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale. 

   3. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 

   4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

   5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera. 

   6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare. 

   7. Pentru fiecare nume modificat dupa confirmarea serviciilor, turistul va plati o penalizare de 15 euro. Daca turistul solicita modificarea hotelului, a structurii camerelor sau a oricaruia dintre serviciile dintr-o rezervare confirmata, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

  

VI. Reclamatii 

 

   1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi la fata locului o sesizare în scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei,reprezentantului local al acesteia, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). 

   2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin. 

    3. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care VALDIR TOUR  nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind de la sediul VALDIR TOUR. 

VALDIR TOUR este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia cazurilor in care neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa se datoreaza TURISTULUI, cand neindeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte la contract, iar cauzele nu puteau fi prevazute sau evitate sau cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici 

VALDIR TOUR, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita. 

Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de catre VALDIR TOUR  a serviciilor cuprinse in contract, responsabilitatea acesteia privind despagubirea TURISTULUI nu poate depasi pretul pachetului de servicii turistice inscris in contract, respectiv contravaloarea serviciilor care nu au fost prestate.

  VII. Asigurari -  Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, ori a unei asigurari de tip storno , ce asigura o parte din costurile aferente anularii calatoriei. 

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele: 

   a) rezervarea sau bonul de comanda, voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz; 

   b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice. 

IX. Dispozitii finale 

   1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

   2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

3. In cazul intermedierii de catre VALDIR TOUR a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator, VALDIR TOUR  nefiind raspunzator de defectarea acestora sau modificarile in structura de organizare a transportului, 

Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. El poate suferi modificari impuse de noua legislatie.

 

Am luat la cunostinta termenii si conditiile prezentului contract  ......................

Semnatura  SC VALDIR TOUR SRL